ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πολύχρονη εμπειρία – Άψογος επαγγελματισμός! 

Η εταιρεία μας, με πολύχρονη εμπειρία στα ζητήματα της πολυκατοικίας, γνωρίζει καλά όλα όσα πρέπει να φροντίσει ένας διαχειριστής και το βάρος που, αναμφισβήτητα, επιφορτίζεται. Αναλαμβάνοντας, λοιπόν, την ολική διαχείριση του κτιρίου σας -τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σας απαλλάσσουμε από όλες τις ευθύνες. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, ότι, μέσω των υπηρεσιών μας, διασφαλίζουμε τελικά και την ηρεμία στις σχέσεις των ενοίκων! 

Τι πρέπει να παραδώσει η πολυκατοικία:

● Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με ψήφους υπέρ της εξωτερικής διαχείρισης, περισσότερων των 501 χιλιοστών.
● Κλειδιά κοινόχρηστων χώρων.
● Στοιχεία ενοίκων-ιδιοκτητών.
● Κανονισμό πολυκατοικίας.
● Πίνακα χιλιοστών.
● Τηλέφωνα ενοίκων-ιδιοκτητών.
● Τηλέφωνα εξωτερικών συνεργατών (συνεργείο καθαρισμού, συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρα κ.λπ.).
● Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ & φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα διαχείρισης πολυκατοικιών περιλαμβάνει:


● Δωρεάν έκδοση κοινοχρήστων.
● Επίβλεψη της πολυκατοικίας μια φορά την εβδομάδα για τον έλεγχο και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και άμεση επίλυσή τους.
● Φροντίδα για την έγκαιρη είσπραξη των χρημάτων των κοινόχρηστων δαπανών από τα διαμερίσματα με εισπράκτορα της εταιρείας, καθώς και δυνατότητα πληρωμής μέσω τράπεζας.
● Ενημέρωση ιδιοκτήτη για οφειλές του ενοίκου του, για κοινόχρηστα πέραν των δύο (2) μηνών.
● Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση του κτιρίου.
● Σωστή διαχείριση αποθεματικού κεφαλαίου.
● Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης μηνιαίων κοινοχρήστων, συνοδευόμενης από φωτοτυπίες των αποδείξεων εξόδων του εκάστοτε μηνός.
● Έλεγχος μισθοδοσίας, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ (σε περίπτωση που η πολυκατοικία απασχολεί μισθωτούς).
● Εξόφληση κοινόχρηστων δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, Αμοιβές Τεχνικών).
● Ασφαλιστική κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας/ασφάλεια πυρός-σεισμού.
● Δωρεάν ασφάλεια αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων προς τρίτους.
● Προγραμματισμός και εκτέλεση κάθε τακτικής εργασίας (απολύμανση, συντήρηση καυστήρα, αναγόμωση πυροσβεστήρων κ.λπ.), από επιλεγμένα αρμόδια τεχνικά συνεργεία.
● Παραλαβή πετρελαίου, πάντα, με την παρουσία εκπροσώπου του κτιρίου.
● Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων, όποτε κρίνεται απαραίτητο
● 24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων