ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών μας στη διαχείριση κτιρίων! 

Η εταιρεία ΤΕΞΥΠ, στην Αθήνα, έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ετήσια οικονομικά πακέτα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της πολυκατοικίας σας.

● Έκδοση κοινοχρήστων ανά μήνα
● 2 απολυμάνσεις το χρόνο
● Πυροσβεστήρες ανά όροφο 6κ
● 1 απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα
● Συντήρηση καυστήρα (εκτός υλικών)
● Μετρήσεις καυσαερίων/έκδοση φύλλου ελέγχου