ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΞΥΠ 
Διαχείριση Πολυκατοικιών

Πολύχρονη εμπειρία, συνέπεια & υπευθυνότητα
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων, σε ανταγωνιστικές τιμές! 

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78 

Τηλ.: 210 3839840, 210 3826378, 210 3830583

Fax: 210 3839840

Email: texip@otenet.gr